Επιχειρήσεις

Ο Βεζέρης Δημήτριος έχει αναπτύξει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ιδρύοντας και διευθύνοντας τον όμιλο επιχειρήσεων ΙΩΝΙΚΗ που συμμετέχει σε εταιρείες των επιστημονικών τομέων της Μηχανικής, της Πληροφορικής και των Χρηματοοικονομικών.

Η πλειονότητα των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ έχει ιδρυθεί από τον ίδιο και το τελευταίο διάστημα ο όμιλος επεκτείνεται, συμμετέχοντας σε εταιρείες που αποσκοπούν τόσο στην επιστημονική, όσο και στην κοινωνική προσφορά.

CITIBILL

Εταιρεία παροχής λογισμικού cloud μέσω της ομώνυμης πλατφόρμας. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να υλοποιεί συνεχώς λογισμικό με βελτιώσεις και νέες αναπτύξεις, το οποίο να γεφυρώνει τις συνεργασίες μεταξύ πολιτών και δημοσίου, ιδιωτών, επαγγελματιών και εταιρειών. Μέσα από την Cloud πλατφόρμα CITIBILL, οι χρήστες υλοποιούν διεκπεραιώσεις αιτημάτων, επιλύσεις προβλημάτων, οργάνωση επισκευών και κατασκευών καθώς και πληρωμές και διαχείριση λογαριασμών. 

ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη επιχειρηματικών μονάδων νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου επιπέδου κατάστασης. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον ίδιο και αποσκοπεί στην ισορροπημένη επιχειρηματική και κοινωνική ανάπτυξη, μετατρέποντας πετυχημένες οικονομικές μονάδες δραστηριότητας με τη συμβολή επιστημόνων – καθηγητών πανεπιστημίου και έμπειρων ανθρώπων της αγοράς.

ΙΩΝΙΚΗ Finance

Εταιρεία χρηματοοικονομικών με κύριες δραστηριότητες την εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών, την υποβολή χρηματοδοτικών φακέλων και τη συμβουλευτική επενδύσεων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού, των ΑΠΕ και της τεχνολογίας.

Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει τους πελάτες της να αντλήσουν χρηματοδοτήσεις άνω των €85.000.000 συνολικά μέσα από εθνικά προγράμματα.  

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Εταιρεία μηχανικών. Ιδρύθηκε από τον ίδιο το 2003 και οι κύριες δραστηριότητες της είναι η εκπόνηση μελετών εφαρμογής, η αδειοδότηση και η κατασκευή εταιρειών που ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ομίλου καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που ίδρυσε ο Βεζέρης Δημήτριος ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και πλέον έχει πετυχημένη παρουσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ έχει αναλάβει σημαντικά έργα και στο εξωτερικό.

Πρόσφατα, η εταιρεία άνοιξε γραφεία στην Αθήνα και στην Κύπρο αποσκοπώντας στην επέκταση εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.   

ΙΩΝΙΚΗ Renewables

Εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ με κύρια δραστηριότητα τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις και φωτοβολταϊκών για κατοικίες. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει πάνω από 35 εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ΙΩΝΙΚΗ Technologies

Εταιρεία τεχνολογιών πληροφορικής, παροχής υπηρεσιών υποδομών cloud (Infrastructure & Platform As A Service – IAAS & PAAS). Ως σκοπός της εταιρείας ορίζεται η παροχή διαδικτυακών υποδομών & η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών. Συμπληρωματικά, παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και κατασκευής τεχνολογιών της πληροφορίας.

ΙΩΝΙΚΗ Development

Εταιρεία αξιοποίησης αξιών. Σκοπός της εταιρείας που στελεχώνεται από ένα άριστο δίκτυο συνεργατών, νομικών και συμβούλων είναι η διάθεση κινητών και ακινήτων πάγιων στοιχείων στις εταιρείες του ομίλου.