Εργασίες

Πρόγνωση τιμών χρυσού με μεθόδους μηχανικής μάθησης

Η διπλωματική εργασία με τίτλο: «Πρόγνωση τιμών χρυσού με οικονομετρικές μεθόδους και μεθόδους μηχανικής μάθησης» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις». Η αγορά του χρυσού είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ξεπερνάει τα $100δις (USD) σύμφωνα με το παγκόσμιο συμβούλιο χρυσού (World Gold Council).

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Κρατικές ενισχύσεις Σκαραμαγκά

Η εργασία με τίτλο: «Κρατικές ενισχύσεις Σκαραμαγκά» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις» και αφορά τη μελέτη και στα συμπεράσματα της ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα), της 15ης Μαρτίου 2012 για την υπόθεση Τ-391/08, των Ελληνικών Ναυπηγεία AE, με έδρα τον Σκαραμαγκά (Ελλάδα).

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Παραγοντική ανάλυση δεδομένων

Η εργασία με τίτλο: «Ανάλυση δεδομένων με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις».

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Strata Model

Η εργασία με τίτλο: «Θεωρία του στρωματικού μοντέλου στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις». Στο διαστρωματικό μοντέλο (Strata Model) του Eberhard Dulfer, παρουσιάζεται ένα μοντέλο διαστρωματικής προσέγγισης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σε εγκαταστάσεις μίας πολυεθνικής εταιρείας σε ξένες χώρες.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

PWM και SWITCHING τεχνολογίες

Η εργασία με τίτλο: «PWM και SWITCHING τεχνολογίες» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, στον τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής Υπολογιστών. PWM είναι ένας τρόπος ψηφιακής κωδικοποίησης στάθμεων αναλογικών σημάτων, με στόχο τη μείωση του κόστους του συστήματος και της κατανάλωσης ενέργειας.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Στεγανογραφία

Η εργασία με τίτλο: «Στεγανογραφία» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, στο μάθημα της Κρυπτογραφίας. Η Στεγανογραφία δεν είναι ακριβώς Κρυπτογραφία, αλλά είναι οπωσδήποτε ένα μέσο προστασίας της πληροφορίας στον τομέα της ασφάλειας.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web

Η εργασία με τίτλο: «Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Το Semantic Web είναι η εξέλιξη του World Wide Web (WWW).

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.